dijous, 24 de setembre del 2009

Qui som?


L’Associació Cultural La Corretjola és una entitat que naix a Nules amb la voluntat de:
  • Promocionar la cultura i la llengua del País Valencià. La protecció jurídica de la llengua pròpia no troba un paral·lel en l’àmbit necessari de la normalització. Per tant, creiem que aquest compromís a escala social és urgent i necessari, atès que les iniciatives per part dels agents polítics en favor de la cultura i la llengua pròpies són minses i anecdòtiques.
  • Defensar els col·lectius minoritzats en conjunt, fent visibles i desactivant els mecanismes de manipulació i persecució que històricament els han dut a aquesta situació.
  • Defensar la igualtat de la dona en tots els àmbits: civil, militar, religiós, familiar, etc. En aquest sentit, denunciem fermament la violència masclista, que és una de les mostres més esfereïdores d’aquesta situació de desigualtat.
  • Defensar la flora i la fauna autòctones –la marjaleria, el paratge de l’Estany, la platja. El compromís amb el patrimoni paisatgístic és també el compromís amb les generacions futures, les quals tenen dret de conèixer la riquesa autòctona del país.
  • Fer créixer la consciència sobre la necessitat d’una vida sostenible en tots els àmbits. Creiem que, des de l’àmbit local, és necessària i imprescindible la col·laboració en un projecte global com és l’assoliment d’uns hàbits de vida i de relació amb el nostre entorn sostenibles.
  • Fomentar la igualtat del col·lectiu migrant i promocionar la seua integració a la cultura i la llengua autòctones. Entenem que el fenomen migratori a les nostres contrades és enriquidor en dues direccions: d’una banda, la cultura d’arribada aprèn i participa de la varietat de llengües, modes de vida, gastronomia, etc. que ofereixen les diferents comunitats migradores; d’altra banda, un bon acolliment també es tradueix en la integració dels nouvinguts a la cultura i la llengua autòctones.
  • Defensar el camp valencià i la vigència del sector primari enfront d’altres sectors agressius i no respectuosos amb la terra.
  • Promocionar la defensa dels països empobrits.
  • Defensar el patrimoni històric autòcton. Una bona conservació d’aquesta herència és bàsica per a conèixer les diferents èpoques per les quals ha passat el nostre poble i quin ha estat el paper que hi ha tingut aquest.
  • Respectar la pluralitat ideològica, en consonància amb la cultura democràtica que mou La Corretjola i el respecte a la diversitat de tota mena.